Kantooradres
Veilingweg 24
6681 LA BEMMEL
Postadres
Postbus 70
6690 AB Gendt
T 0481-423789
F 0481-421858
E info@pittakos.nl
Administratiekantoor PiTTakos BV is de ondersteunende
en helpende hand van de ondernemer in het MKB

Disclaimer

Gebruik van enige informatie, verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.. 

PiTTakos bv spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin PiTTakos bv als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan PiTTakos bv niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. PiTTakos bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
De website van PiTTakos bv bevat de mogelijkheid om zowel door PiTTakos bv ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. PiTTakos bv geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. PiTTakos bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.
De PiTTakos bv-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van PiTTakos bv liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van PiTTakos bv. PiTTakos bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. PiTTakos bv geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. PiTTakos bv aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. PiTTakos bv vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van PiTTakos bv en PiTTakos bv geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van PiTTakos bv. Tevens is PiTTakos bv niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van PiTTakos bv die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is PiTTakos bv in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.