Kantooradres
Veilingweg 24
6681 LA BEMMEL
Postadres
Postbus 70
6690 AB Gendt
T 0481-423789
F 0481-421858
E info@pittakos.nl
Administratiekantoor PiTTakos BV is de ondersteunende
en helpende hand van de ondernemer in het MKB

Zelfstandige Zonder Personeel

ZZP-erZelfstandige Zonder Personeel Een ZZP'er of freelancer is een zelfstandig ondernemer en verricht zelfstandig arbeid, werkt voor eigen rekening en risico en voor meerdere opdrachtgevers.

Zoals vaak gesteld wordt, is de sector MKB de motor van de economie. Een steeds grotere groep binnen het MKB is de groep ZZP. Veel bedrijven werken graag met (tijdelijke) contracten met ZZP'ers. Dit scheelt voor deze bedrijven veel administratieve werkzaamheden en komt de flexibiliteit voor hen ten goede. De ZZP'er kan zelf bepalen wat en wanneer ze werkzaamheden verrichten en zijn dus niet afhankelijk van een werkgever.


Een ZZP'er dient dus voldoende opdrachten te verrichten, waardoor het interessant wordt om met veel energie en doorzettingvermogen je eigen inkomen te verdienen. Over deze kansen en mogelijkheden dient vooraf goed nagedacht te worden. Administratiekantoor PiTTakos BV kan u hierbij uitermate goed voorlichten en ook berekeningen maken wat uw inkomsten indien u werkelijk ZZP'er bent.

Verplichtingen

 • Een ZZP'er dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en men kan daar zich tevens aanmelden bij de belastingdienst voor bijvoorbeeld een BTW-nummer.
 • Een ZZP'er dient een correcte administratie te voeren Een ZZP'er dient zichzelf voldoende te verzekeren (een ZZP'er heeft namelijk geen recht op een arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering.
 • Een ZZP'er dient voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uit te voeren.
 • Een ZZP'er werkt zelfstandig, er mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgever worden aangegaan.
 • Een ZZP'er dient minimaal 50% van de werkbare uren te besteden aan zijn onderneming.
Belastingvoordelen
Iedereen in Nederland moet belasting betalen, ZZP'ers ook. Echter voor de ZZP'er zijn er een aantal belastingvoordelen te behalen. Voor deze belastingvoordelen dient de belastingdienst je te beschouwen als ondernemer. Indien de ZZP'er minimaal 1225 uur besteedt aan zijn onderneming en minimaal 50% van de werkbare uren besteedt aan zijn onderneming, ben je ondernemer.

De belastingvoordelen zijn dan onder andere:
 • Aftrekbare kosten (alle kosten die u maakt voor uw onderneming zijn aftrekbaar)
 • Afschrijvingskosten op apparatuur, inventaris en bedrijfsauto's zijn ook aftrekbare kosten
 • Zelfstandigenaftrek (vrijstelling van een deel van de winst)
 • MKB winstvrijstelling (vrijstelling van 12% van de winst)
 • Startersaftrek (vrijstelling van een deel van de winst bij start onderneming)
 • Investeringsaftrek (vrijstelling van een bepaald percentage van de investering)
Voor een nadere toelichting en de exacte belastingvoordelen kunnen wij u uiteraard
voorlichten.

Een ZZP'er zal zich dus met name bezig moeten houden met de activiteiten. Hierbij is het verkrijgen van opdrachten en deze tijdig en kwalitatief juist te verrichten. De administratie, de wetgeving en andere regelingen zijn aspecten die een ZZP'er niet altijd 100% beheerst en/of tijd voor vrij kan maken.
Administratiekantoor Pittakos BV is voor de ZZP'er een uitermate geschikte partner om werkzaamheden uit handen te nemen, waardoor de ZZP'er zich volledig kan concentreren op zijn daadwerkelijke werkzaamheden.
Administratiekantoor Pittakos BV zal voor de ZZP'er onder andere de administratie kunnen gaan inrichten, het verzorgen van de administratie met bijbehorende aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting. Verder kan Administratiekantoor Pittakos BV de ZZP'er wegwijs maken in het opstellen van contracten, het afsluiten van de benodigde verzekeringspolissen en alle andere benodigde formulieren en zaken.
Ook zal Administratiekantoor Pittakos BV de ZZP'er zoveel mogelijk voorzien van tips en actuele ontwikkelingen.

Administratiekantoor Pittakos BV heeft voor de ZZP'er aantrekkelijke tarieven waarbij de inrichtingskosten van de administratie voor rekening van Administratiekantoor Pittakos BV komen.